El verb 'haver' (o 'haure') en català antic volia dir 'tenir'. Tot i que pot semblar molt arcaic, encara el trobem ara i adés:

• Jas (o nyas), jaeu (o nyaeu): té, teniu (< 'hi has'). Per exemple:
—Mare, he de comprar una llibreta.
—Nyas cinc euros.

• El cognom Benages (o Benaiges): de 'ben hages', bon auguri.

• Heus ací (o aquí): vet aquí.

Cosa diferent és la traducció imposada pels governants del 1700 fins al final del franquisme de tota la toponímia: San Quirico (Sant Quirze), Villajoyosa, Muchamiel, Petrel, Villafranqueza (el Palamó)…

Això són altres calces.

Mostra el fil

En general, la toponímia s'adaptava, traduint (Costa d'Ivori, Ciutat del Cap) o adaptant (Xangai, la Haia). Ara, però, la tendència és conservar els topònims en la llengua original (amb adaptacions només quan no fan servir l'alfabet llatí).

De manera que si un topònim té tradició «traduït» s'ha de fer servir: Oriola, Torrevella, Còrdova, l'Havana, Tolosa, Montpeller, Torí, Florència…

Mostra el fil

Sembla que els parlants del cantonès (habitants de Hong Kong, Macao…, principal contacte dels europeus amb Xina) diuen 'Pekín'. I del cantonès hauria passat a les llengües europees.

En tot cas, recordeu que 'Beijing' comença amb /p/.

Mostra el fil

Per exemple, 'Girona' és l'evolució del nom llatí 'Gerunda'. Fa segles, el mot era 'Gerona' (noteu que canvi 'ge'>'gi' és «normal» en català: 'giner', 'ginesta', 'ginoll'…). En castellà es diu 'Gerona' (amb el canvi fonètic corresponent).

El nom occidental tradicional de la capital de Xina és 'Pekín'. D'un temps ençà, ha fet fortuna la forma oficial 'Beijing' (noteu que la 'b' en pinyin sona /p/). Per què?

Mostra el fil

Ara i adés apareix el debat sobre la toponímia: es tradueixen els topònims? Cal dir «London»? Si diem «Londres» perdem l'autoritat moral per a exigir que els castellans diguin «Sant Quirze»?

La tendència actual és mantenir els topònims en la forma «original»; tanmateix, durant segles, cada llengua adaptava els topònims estrangers. A més, llengües més o menys properes «copi(av)en» les adaptacions…

isard ha impulsat

❗️ Però alerta! Encara n'hi ha un centenar llarg que no tenen la versió en català incorporada a .

🖊️ Continuem reclamant ! Signeu la petició a canvia.cat/volem-disney-en-cat.

2021-08-17 15:33:19

El cognom 'Mercer' (de vegades escrit 'Mercé' o 'Marcé') ve del nom d'un ofici (com 'Ferrer', 'Fuster'…): el qui ven botons, agulles, etc.

Curiosament, existeix en anglès, procedent del nom de l'ofici en francès:

en.m.wikipedia.org/wiki/Mercer

Alguns adjectius en català tenen una sola forma per a masculí i femení: aberrant, original, principal…

Tanmateix, n'hi ha que en tenen dues i, per la pressió del castellà, algunes vegades no fem servir la forma femenina: trista, verda, grisa, comuna…

— Era una vesprada grisa i trista.
— Vaig comprar una catifa verda.
— Les tres cases tenien una entrada comuna.

En català central les ee i les aa àtones sonen igual; això provoca algunes dificultats en l'ortografia.

En general, els adjectius acabats en -e fan el femení acabat en -a: negre, negra; exacte, exacta…

- Tinc un cotxe negre.
- Tinc una barca negra.

Hi ha una sèrie d'adjectius que fan el femení en -a; però, encara que a voltes els pronunciem com si portaren una -e final, el masculí acaba en consonant: fix, fixa; convex, convexa; annex, annexa…

- Tens telèfon fix?
- Cal pagar una quota fixa.

isard ha impulsat

De cara a la "llei rider" Uber Eats es desfà dels seus riders (falsos) autònoms i passa a treballar només amb subcontrates. El que sigui menys regularitzar la situació dels seus treballadors.

Via Twitter: twitter.com/pallas_garcia/stat

isard ha impulsat

📉 A l’Alguer, només el 6,3 % dels progenitors parla en català amb els fills.

‼️ La xifra cau al 3,6 % si parlem dels progenitors que tenen entre 18 i 44 anys.

Entre tots, som a temps de salvar la llengua 👉 emergencialinguistica.cat

2021-08-10 16:00:33

Hi ha una sèrie de mots que en castellà comencen per 'a', però en català no:

metralladora, duana, raval, séquia, moblar, (aire) condicionat, talaia, drassana, safrà…

En anglès, distingeixen 'fusion' i 'melting': el primer s'usa per a la fusió nuclear i, en general, pe@r a l'obtenció de quelcom per la unió de dos o més components; el segon per al canvi d'estat sòlid a líquid.

- Nuclear fusion -> fusió nuclear
- Melting point -> punt de fusió

'Melt' és un mot d'origen germànic, procedent d'una arrel indoeuropea que en llatí va donar 'mollis', que en català ha donat 'moll' (tou).

isard ha impulsat

birbar

diccionari.cat/lexicx.jsp?GECA

Arrencar les herbes dels sembrats, els horts, etc.; eixarcolar. Birbar les mongeteres.

El bislama té uns 10000 parlants natius i uns 200000 parlants com a segona llengua (aprox. 2/3 de la població de Vanuatu).

Vanuatu té 138 llengües registrades (3 ja mortes) a més de les oficials (anglès, francès i bislama), la majoria amb menys de 1000 parlants.

Aquestes llengües són llengües austronèsiques, originàries de Taiwan i parlades a Vanuatu de fa 3000 anys.

(4/4)

Mostra el fil

Exemples de llengües criolles: bislama (cooficial a la República de Vanuatu), papiamento (cooficial a Aruba i Curaçao), chabacano (cooficial a Zamboanga, Filipines)…

(3/4)

Mostra el fil

En general, els pidgins moren quan els parlants esdevenen competents en la llengua o quan la necessitat comunicativa desapareix.

De vegades, però, els pidgins sobreviuen durant generacions. I, en alguns casos, esdevenen la llengua materna d'un grup humà; en tal cas, rep el nom de llengua criolla.

(2/4)

Mostra el fil

Un pidgin és el resultat de emprar les estructures gramaticals d'una llengua amb el lèxic (si més no una part considerable del lèxic) d'una altra.

Per exemple, en un hipotètic pidgin català de base anglesa trobaríem construccions com «Jo agrada català vi. Tu agrada?».

Un pidgin no és la llengua materna de ningú i té tendència a simplificar al màxim la gramàtica (en general prescindeix de declinacions, conjugacions, gèneres…).

(1/4)

Si voleu saber més sobre l'aragonés, fa tot just dues setmanes s'ha publicat aquesta gramàtica de l'aragonès, en aragonès puz.unizar.es/2470-gramatica-b
(via @JPMartinez_ a twitter)

Mostra els més vells
fedivers.net, fedivers en català.

fedivers.net només parla i escriu en català.