Tut fixat
spla ha impulsat

Algú haurà de pensar de com fer un blog o xarxa social a Belgica amb catal[a per afegir tota mena de crítica a la corona iberica sense cap problema legal, burocratic ni res...

spla ha impulsat
spla ha impulsat

Ara i adés apareix el debat sobre la toponímia: es tradueixen els topònims? Cal dir «London»? Si diem «Londres» perdem l'autoritat moral per a exigir que els castellans diguin «Sant Quirze»?

La tendència actual és mantenir els topònims en la forma «original»; tanmateix, durant segles, cada llengua adaptava els topònims estrangers. A més, llengües més o menys properes «copi(av)en» les adaptacions…

"Usage:
tootctl accounts cull

Description:
Query every single remote account in the database to determine if it still exists on the origin server, and if it doesn't, remove it from the database."

Interessant, tot el que sigui buidar la base de dades sona bé.

spla ha impulsat

En català central les ee i les aa àtones sonen igual; això provoca algunes dificultats en l'ortografia.

En general, els adjectius acabats en -e fan el femení acabat en -a: negre, negra; exacte, exacta…

- Tinc un cotxe negre.
- Tinc una barca negra.

Hi ha una sèrie d'adjectius que fan el femení en -a; però, encara que a voltes els pronunciem com si portaren una -e final, el masculí acaba en consonant: fix, fixa; convex, convexa; annex, annexa…

- Tens telèfon fix?
- Cal pagar una quota fixa.

spla ha impulsat

Vaig a instalar Mastodon v3.4.0rc1 a veure què tal... :mastodon:

spla ha impulsat

Hi ha una sèrie de mots que en castellà comencen per 'a', però en català no:

metralladora, duana, raval, séquia, moblar, (aire) condicionat, talaia, drassana, safrà…

spla ha impulsat

En anglès, distingeixen 'fusion' i 'melting': el primer s'usa per a la fusió nuclear i, en general, pe@r a l'obtenció de quelcom per la unió de dos o més components; el segon per al canvi d'estat sòlid a líquid.

- Nuclear fusion -> fusió nuclear
- Melting point -> punt de fusió

'Melt' és un mot d'origen germànic, procedent d'una arrel indoeuropea que en llatí va donar 'mollis', que en català ha donat 'moll' (tou).

Bé, sembla fedivers.net ja sembla estable.

fedivers.net ja torna en està en línia des-de el nou servidor! 🍾 :mastodon:

En cinc minuts pararé fedivers.net per migració a un altre servidor.
fedivers.net tornarà a estar disponible en funció de la propagació dels DNS.

Mostra els més vells
fedivers.net, fedivers en català.

fedivers.net només parla i escriu en català.